Inseminasjon med partnersæd

 

Hvis du gjerne vil insemineres med din partners sæd byr vi velkommen til en personlig samtale her på klinikken

Før behandlingsstart skal den kommende far ta følgende blodprøver:

  • * Hiv 1+2 (anti-Hiv - 1,2)
    * Hepatitis b virus (HBsAg og Anti HBc)
    * Hepatitis c virus (Anti-HCV-Ab)

Vi gjør oppmerksom på at testresultatene ikke må være eldre enn 12 måneder og at de skal foreligge ved behandlingsstart.

I tillegg skal den kommende far få foretatt en sædanalyse så vi kan sikre de beste forutsetninger for en vellykket inseminasjon. Såvel sædprøven til sædanalysen samt blodprøvene kan foretas her på klinikken.