Anonyme sæddonorer

 

Anonyme sæddonorer
Anonyme sæddonorers identitet holdes hemmelig for alltid.

Basisprofil
Anonyme sæddonorer med en basis profil er registrert med et nummer som f.eks 456, 8756, 11250 osv.

Basisprofiler har kun opplysninger om rase, etnisitet, øyefarve, hårfarve, høyde, vekt, blodtype samt ofte yrke/utdannelse. Men man kan velge å få en utvidet profil.

Utvidet profil
Sæddonorer med en utvidet profil er registrert med et fiktivt navn som Erik, Per, Olav osv. De utvidete profiler består av opp til 8-10 sider med personlige opplysninger om donorens bakgrunn, utdannelse, familiære forhold, interesser, hobbyer etc. Følgende tilleggsopplysninger kan forekomme: personalevurderinger, bilder fra sæddonorens barndom, en håndskreven hilsen, lydopptak av donorens stemme, EQ profil m.v.

Basisprofil eller udvidet profil
Hvis det er viktig for deg å få så mange data som mulig å vite om sæddonoren bør du velge en donor med utvidet profil. Enslige og par av samme kjønn som har et uttrykt ønske om å sikre informasjoner til barnene kan ha preferanse for å velge sæddonorer med en utvidet profil.

Hvis du ønsker å vite så lite som mulig om sæddonoren skal du velge en sæddonor med en basisprofil. I mange tilfeller velger heteroseksuelle par en sæddonor med en basisprofil hvor imot enslige og par av samme kjønn ofte velger en donor med en utvidet profil. Grunnene til at det ofte er sånn er de samme som når man velger en anonym hhv. ikke anonym sæddonor, bare omvendt. Valget er som beskrevet meget individuelt og komplekst.