Kjent donor

 

Har du/dere en venn eller bekjent som ønsker å være en kjent donor?

Hvis du ønsker å bruke en kjent donor så kan vi også hjelpe med det.

Donoren skal i prinsippet behandles som en sæddonor idet dere ikke er et par. Derfor skal han svare på en rekke spørgsmål angående hans helsetilstand og evt sykdommer i familien. Han skal dessuten testes for HIV 1+2, hepatitis B og C, klamydia, gonore og syfilis. Hans sæd skal fryses ned på klinikken innen behandlingen.

Innen inseminasjonen skal du/dere underskrive et informert samtykke hvor du/dere aksepterer de risiko som er forbundet ved at benytte den kjente donoren.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon.