Sæddonorer

 

Sæddonerene som benyttes kommer fra sædbanker som lever opp til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I Diers klinik har du flere muligheter når det kommer til det å velge en sæddonor. Vi tilbyr både ”åpne” sæddonorer og ”non contact” sæddonorer. Velger du en ”non contact” sæddonor vil det ikke være mulig for deg eller barnet på noe tidspunkt å få opplysninger om donorens identitet.

Hvis du velger en ”åpen” sæddonor har ditt barn mulighet for å ta kontakt til donoren når det fyller 18 år. Det er dog forskjellig hva sæddonoren forplikter seg til avhengig av hvilken sædbank de donerer til.

Derfor skal du selv innhente informasjon fra sædbanken om hvilke muligheter det kommende barn har for å kontakte sæddonoren når det fylder 18 år.

Hos oss er vi opptatt av at du har mulighet for selv å velge donor ut fra de ønsker og behov du måtte ha.

Du har mulighet for å velge donor ut fra basisprofil eller utvidet profil. Ved valg av donor ut fra basisprofil får du opplysninger om sæddonorens øyefarve, høyde, vekt, yrke samt blodtype. Ved en utvidet profil får i tillegg opplysninger om bl.a sykehistorie, familieforhold samt fritidsinteresser. Du får også i den forbindelse mulighet for å se babybilder og høre en stemmeprøve. Man kan få både ”åpne” og ”non contact” donorer med utvidet profil.

Sæddonoren har ingen juridiske forpliktelser overfor de barn som undfanges ved hjelp av sæd fra ham. Derfor har barnet heller ikke arverett eller andre rettigheter i forhold til donoren.

I henhold til Sundhedsstyrelsen skal følgende opplysninger gis til de kvinner/par som behandles med sæd fra en sæddonor:

”Ved utvelgelse av donorer er risikoen for videregivelse av arvelige sykdommer, misdannelser m.v søkt begrenset idet man kun anvender donorer som har opplyst at de ikke har kjennskap til slike arverisikoer i deres slekt og hvor en erfaren fagperson har utspurt og undersøkt for å belyse dette. På tross av disse forhåndsregler er enhver arverisiko likevel ikke utelukket. Hvis barnet mot forventning feiler noe ved fødselen eller i de første leveår som du får vite kan være arvelig er det viktig at du melder tilbake til klinikken eller den fagperson som har behandlet deg så man kan ta stilling til om donoren fortsatt kan anvendes. Det samme gjelder hvis du får vite at det kan dreie seg om en smitteoverførsel fra donorsæd eller donoregg. Selv om donoren er testet for overførbare sykdommer er risikoen aldri null.”.

Sæddonorene har alle blitt testet grundig for diverse sykdommer som HIV, hepatitis, syphilis, CMV og gonore. I tillegg skal donorene igjennom en rekke fysiske og psykiske undersøkelser. De er alle unge, sunne menn som oftest er i gang med en høyere utdannelse.

I Diers klinik stiller vi høye krav til kvaliteten av sæden og sikrer oss alltid at kvaliteten er i topp innen hver enkelt inseminasjon. Hvis du har lyst kan du få lov til å se med i mikroskopet. Hos oss blir sæden først gjort klar etter at vi har sikret oss at det er det helt riktige tidspunkt for inseminasjon. Selve klargjøringen av sæden tar fra 5 til 45 min.

Vi har et utvalg av donorer her i klinikken som vi har kjøpt igjennom ulike sædbanker. Det betyr at du ikke behøver å kjøpe sæden selv fra sædbanken og opprette depot hos oss. Du kan derimot reservere et strå av en donor som du ønsker fra gang til gang uten at du behøver å være bundet til den. Du må veldig gjerne kontakte oss hvis du ønsker å se listen over de donorer som vi har tilgjengelige.