Statistikk

Vi har den høyeste suksessrate i landet for inseminasjonsbehandling med donorsæd.

 

På Diers klinik gjør vi alt vi kan for å gjøre vår suksessrate så høy som mulig. Vi har den høyeste suksessrate i landet for inseminasjonsbehandling med donorsæd.

Vi gjør mye for å finne det helt riktige tidspunkt for inseminasjonen og vi skanner alltid gratis innen behandlingen for å sikre de beste betingelser for at behandlingen skal lykkes.

Og våre anstrengelser bærer frukt. Vi har den høyeste suksessrate i landet for inseminasjonsbehandling med donorsæd.

Her kan du se våre tall sammenlignet med landsgjennomsnittet for alle klinikker i Danmark.

På Diers klinik holder vi løpene statistikk med våre inseminasjonsbehandlinger.

Dine sjanser for graviditet avhenger veldig av din alder.

Inntil du fyller 35 år er sjansene 28,5% pr.inseminasjon
Fra 35-39 år er sjansene 19% pr. inseminasjon
Og er du mellom 40 og 42 år er sjansen 15% pr inseminasjon

Statistikken er basert på tall fra 2016 fra Diers Klinik