Journalsamtale

 

Innen du kan få foretatt en inseminasjon på Diers Klinik skal du ha vært til en journalsamtale hos oss.

Journalsamtalen foregår i rolige og trygge rammer og vi tar utgangspunkt i deg og de ønsker du har til ditt forløp. Vi snakker om hvordan det hele skal foregå og du har mulighet for å få svar på alle de spørsmål du måtte ha.

Det kan være en god ide at du innen samtalen skriver en liste med alle dine spørsmål. Det er viktig at du etter samtalen har en klar forestilling om hva som skal skje og at du føler deg klar til din fertilitetsbehandling.

Du får en grundig instruksjon i hva du skal gjøre for at vi kan bestemme tidspunktet for din eggløsning. Dessuten skal vi ha klarlagt dine sjanser for å bli gravid.

Til samtalen skal vi også finne ut hvilke ønsker du har til sæddonoren f.eks: Er det det riktige for deg å velge en anonym eller åpen donor, ønsker du ekstra opplysninger om donoren og eventuelt se et babyfoto og har du noen spesielle ønsker som vi skal prøve å imøtekomme? Eller har du en bekjent eller en venn som du ønsker skal være donor/far til ditt barn.

Du kan bestille en tid til journalsamtale ved å sende en e-post eller ringe til oss. Vi anbefaler at vi avholder samtalen senest en måned innen første inseminasjon men det kan også la seg gjøre med kortere varsel. Bor du langt vekk kan vi ta samtalen over telefon eller Skype.

Vi anbefaler at du/dere har lest vårt informasjonsmateriale grundig innen samtalen.