Inseminasjon

På Diers Klinik er vi spesialister i inseminasjonsbehandling

 

På Diers Klinik er vi spesialister i inseminasjonsbehandling. Vi har en av de beste suksessrater i Danmark og behandlingen blir oftest utført i naturlig syklus dvs. uten bruk av hormoner eller annen medisin.

Vi kan foreta inseminasjonen med både donorsæd eller med din partners sæd. Vi kan også fryse ned sæd til senere inseminasjon hvis din partner ikke kan være til stede på selve inseminasjonsdagen.

Du kan lese om hvordan forløpet vil være på de neste sidene.