Priser

 
   Journalsamtale:

   600 DKK
   Insemination med donor uden ID-release (uden profil):

   4.900 DKK
   Insemination med donor med ID-Release, donors decision in 18 years (med profil):

   6.300 DKK
   Insemination med donor med ID-release (med profil):

   7.900 DKK
   Inseminasjon med privat sæd:

   3.800 DKK
   Håndteringsgebyr ved mottakelse av privat sæd:

   500 DKK
   Samtlige blodprøver (Hiv, Hepatitis B og C): 1.300 DKK
   Sædanalyse: 900 DKK

   Frakt av donorsæd:

   1.000 DKK
   Ultralyd (uge 7+0 til 11+6):
   500 DKK
   Follikelskanning:
   300 DKK
   Akupunktur: 500 DKK
   Fotomatch:

   500 DKK
   Eggløsningstest 5 stk. per pakke:
   150 DKK
   Graviditetstest:

   50 DKK


Priseksempel

Prisen for behandlingen avhenger av hvilken donorsæd du velger og hvor mange forsøk som skal til før du blir gravid.

Hvis du f.eks. er 33 år og ønsker en inseminasjonsbehandling med en anonym donor, så kunne prisen se ut som dette:

Journalsamtale: 600 DKK

Inseminasjon inklusiv anonym donorsæd og inklusiv ultralyd: 4900

Når du f.eks. er 33 år, så har du i gjennemsnittet 26% sjanse for å bli gravid, dvs. at du må påregne 4 forsøk før det lykkes å få en baby.

Regnestykket ser derfor sånn ut:

600 DKK + 4 × 4900 DKK = 19.600 DKK

Det kommer ingen ekstra gebyrer eller omkostninger på prisen.